Sbírka čepelkových obalů muzeum města Brna

Největší sběratel na světě je Polák Andrej Potyra

Od poslední akce „Sběratelství 2006“ počet obalů ve sbírkách jen mírně poskočil nahoru. Výroba holících čepelek se totiž z důvodů levnější pracovní síly přesunula na východ – do ruských, a dále pak do asijských, afrických a jihoamerických filiálek, odkud se do našich sbírek dostávají nové druhy obalů jen sporadicky. Také česká továrna Czech Blades s. r. o. v Jevíčku ještě „žije“

Nevyrabí ,však nerezové čepelky (výrobu těchto přenesla společnost Gillette do Petrohradu), ale vyrábí technické čepelky /Industrial/, které jdou z devadesáti procent na vývoz.

A tak větší možností k růstu sbírek čepelkových obalů zůstává pouze výměna na různých burzách, byť i za jiný sběratelský materiál, nověji též i výměna přes internet či internetové aukce, nebo již jen sporadicky, získáním staré založené sbírky nebo z pozůstalosti.

Největší sběratel na světě je Polák Andrej Potyra. Z našich sběratelů s ním drží krok jen František Neubauer a Jan Hájek. Pro porovnání velikosti sbírek ve světě uvádím přibližnou tabulku deseti sběratelů podle soukromé dotazníkové akce našeho kolegy Jana Hájka. Ne všichni známí sběratelé mu však odpověděli.

1. Potyra /PL/ 42 893 6. Hummel /D/ 27 380
2. Neubauer /CZ/ 35 800 7. Hájek /CZ/ 27 100
3. Marosi /H/ 34 390 8. Spiriti /I/ 27 000
4. Grippa /I/ 30 000 9. Dean /AUS/ 25 000
5. Borowski /PL/ 29 219 10. Dell Osso /I/ 22 000

Pro porovnání tuzemské sběratelské aktivity uvádím tabulku deseti sběratelů z roku 2006 a z roku 2008, kde jsem využil údaje z posledního klubového adresáře a prezenčních listin pražských burz.

2006 2008
1. Neubauer 31 953 1. Neubauer 36 100
2. Hájek 26 700 2. Hájek 27 100
3. Stacho 16 200 3. Stacho 16 200
4. Krákora 10 460 4. Farka 11 232
5. Farka 9 850 5. Krákora 10 790
6. Klenovec 8 587 6. Makovec 8 690
7. Makovec 8 150 7. Klenovec 8 587
8. Čejka 7 460 8. Čejka 7 895
9. Langer 5 800 9. Langer 5 830
10. Dvořák 4 000 10. Budiš 4 710

Sbírka Františka Neubauera začala vznikat v roce 1995, když se cestou na filumenistickou akci do Londýna seznámil s nově vydaným prvním katalogem československých čepelkových obalů (autor Jaromír Stacho, Bratislava), kterým se tak nadchl, že v roce 2000 byla jeho sbírka již největší v ČR, což bylo pro mnoho našich sběratelů nepochopitelné vzhledem k nízké dostupnosti sběratelského materiálu František spolupracuje na tvorbě katalogů čepelkových obalů: Polska, USA, Španělska, Argentiny a dalších států a sám jich řadu tvoří. Jeho největším přínosem je nové zpracování katalogů Československa, které jsou sestavovány dle továren, které čepelky od roku 1919 na našem území vyráběly. Proti původnímu katalogu Jaromíra Stacha se počet popsaných československých obalů dnes téměř zdvojnásobil.

Tohoto výsledku bylo dosaženo díky spolupráci všech našich a mnoha zahraničních sběratelů – a hlavně díky jinému přístupu při zpracování a popisování sběratelského materiálu díky i moderní počítačové technice.

Sbírka Františka Neubauera obsahuje velký počet unikátních československých obalů, které jsou známy v jediném exempláři na světě a také zahraničních, které pomáhají doplňovat existující i nově vznikající zahraniční katalogy čepelkových obalů. Sbírka je řazena podle států a je-li možnost, také podle továren. K tomu je potřeba velké množství informací ohledně výroby čepelek po celém světě. Získávání informací v tomto směru je ale velice náročné a započatá pátrání často končí bez výsledků nejen v zahraničí, ale i u nás, kdy představitelé a kronikáři obcí, kde se čepelky vyráběly, o této skutečnosti ani neví.

Sbírka obsahuje velké množství předmětů spojených s holením – břitvy, holicí strojky, štětky, ostřící předměty a strojky a jiné předměty, které byly již nejednou vystavovány.

Kolega Jaromír Stacho se sice z rodinných důvodů stáhl z aktivní činnosti, přesto do současného přehledu patří. Bohužel, v poslední době opustili naše řady dva přední sběratelé – Ing. Vok Malínský, CSc. a Jiří Čejka, kteří patřili v roce 1965 k zakladatelům KSK a tím i naší sekce Čepelkové obaly.

Bývalý kolega „čepelkář“ Ing. Jiří Rosypal z Brna, který před lety vlastnil ve své sbírce přes dvanáct tisíc obalů a musel ji též z rodinných důvodů odprodat, nyní z dublet, které si z nostalgie ponechal, vytvořil výstavní dokument o sběratelském fenoménu čtyřicátých a padesátých let minulého století, kdy žiletkové obaly sbírali snad každý druhý školák či školačka. Tento výstavní dokument, který tvoří dvacet jedna albových listů s jedním tisícem osmisty obaly, Ing. Jiří Rosypal v roce 2008 věnoval Muzeu města Brna, sídlícímu na Špilberku. Byl uložen pod č. 376/08 a při vhodné výstavní příležitosti bude též určitě vystaven. Po domluvě předem je prý také možnost zhlédnout tento dokument i individuálně. Díky panu Rosypalovi se můžeme jít podívat na čepelky také do muzea. Pane Rosypale – díky.

V současné moderní době, kdy mladí dávají přednost počítačovým hrám a čmárání po zdech, a kteří již nemají žádný vztah k romantické a estetické kráse užité grafiky minulého století, s radostí vítáme další „vousaté dorostence“, kteří se po letech vracejí ke svým dětským sbírkám.

Jan Makovec