Etický kodex kadeřnice/holičky

holič mlada boleslav

 
1.     Ve své kadeřnictví  a holičství udržuji pořádek a dodržuji komunální, pracovní a osobní hygienu ve vlastním zájmu podle platných hygienických předpisů.
2.      Úspěšně jsem absolvovala zákonem požadované vzdělání v oboru a svým klientům zaručuji odvedení co nejlepších služeb.
3.      Používám všech dostupných produktů – v rámci svých a vašich finančních možností – pro spokojenost svých klientů.
4.      Nabízím předem  konzultaci o provedení služby, během provádění služby a také po provedení služby.Vše zdarma
5.      Velmi  dbám  na individuálním přístupu a dodržování odpovídajících technologických postupů ke spokojenosti klientů.
6.      Své profesní služby kadeřnické ,holičské,atd stále rozvíjím svou účastí na školeních a seminářích. Se zájmem sleduji rozvoj a vývoj mého oboru na holičských a kadeřnických školeních.
7.      Před zaplacením za provedenou službu očekávám zhodnocení mé odvedené práce klientem, abych mohla případné nedostatky odstranit nebo vysvětlit technologické  možnosti ihned a nedošlo později ke zbytečným nedorozuměním.
8.      V případě jakýchkoli provozních závad bránících mi ve výkonu služby, volám svým objednaným klientům a snažím se s nimi najít nejbližší možný náhradní termín.
9.      V případě, že mám rodinné nebo jiné problémy kvůli kterým se nemohu dostavit do provozovny, o tom budu informovat své klienty, abych se omluvila a našla vhodnou náhradu termínu.
10.  Také v případě mé nemoci obvolám své klienty a přeobjednám je, abych i já sama byla ohleduplná vůči okolí.
11.  V dovolenkových měsících prosím dopřejte i mě čas na odpočinek, relaxaci a nabytí nových sil do mé práce. Jistě najdeme kompromis, kdy Vás obsloužím.
12.  V době Vánoc prosím o shovívavost, všichni chcete mít doma uklizeno, uvařeno, krásné nehty a vlasy a já také. Proto prosím respektujte mou provozní dobu a vžijte se alespoň trochu do mé situace: ráda vyhovím všem, ale den má stále 24 hodin.
13.  Samozřejmostí  zachovávám úplnou mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijdu během své činnosti do styku